Grupy anglojęzyczne

Dołącz do nas

Język angielski
z Native Speakerem

Dołącz do nas

Realizacja zajęć

kolo-realizacja

W ciągu całego dnia przewidzieliśmy czas na zabawę, naukę i wszelkiego rodzaju działania z uwzględnieniem wieku dzieci, ich możliwości i potrzeb mając na względzie pełną realizację Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego.

Każdego dnia przed śniadaniem realizujemy

 1. Zabawy swobodne dzieci (manualne, konstrukcyjne, tematyczne, plastyczne).
 2. Pracę indywidualna z dzieckiem mając na celu minimalizowanie trudności rozwojowych oraz rozwijanie uzdolnień i indywidualnych predyspozycji dziecka.
 3. Kształtowanie czynności estetycznych.
 4. Wpajanie nawyków higienicznych i kosmetycznych, kształtowanie czynności samoobsługowych.
 5. Wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków.
 6. Nauka odpowiedzialności poprzez wyznaczanie dyżurów w szatni, sali zabaw, łazience.
 7. Wdrażanie do bezkonfliktowej pracy w grupie, do kształtowania norm i zasad warunkujących zgodną zabawę.

Przed południem realizujemy:

 1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczyciela.
 2. Rozwijanie myślenia i mowy.
 3. Rozbudzanie aktywności intelektualnej.
 4. Kształtowanie gotowości do nauki pisania i czytania.
 5. Wprowadzanie nowych umiejętności i treści do wszystkich obszarów działalności edukacyjnej.
 6. Edukacja matematyczna.
 7. Zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu.
 8. Zajęcia sportowe i ruchowe.
 9. Przestrzeganie bezpiecznej zabawy.
 10. Obserwacje przyrodnicze.
 11. Kształtowanie czynności higienicznych i samoobsługowych.
 12. Kształtowanie nawyku kulturalnego spożywania posiłków.
 13. Nauka solidnego wywiązywania się z powierzonych obowiązków (wyznaczenie dyżurów).
 14. Wdrażanie do bezkonfliktowej pracy w grupie.

Przed podwieczorkiem realizujemy:

 1. Zajęcia twórcze i tematyczne.
 2. Zabawy ruchowe.
 3. Zajęcia ze śpiewem i tańcem.
 4. Kształtowanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń gimnastycznych na świeżym powietrzu lub w Sali.
 5. Czynności organizacyjne i porządkowe (wspólne przygotowanie miejsca pracy, porządkowanie sali i pomieszczeń po zajęciach).
 6. Kształtowanie czynności higienicznych i samoobsługowych.
 7. Kształtowanie nawyku kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków.
 8. Kształtowanie odpowiedzialności poprzez wyznaczanie dyżurów.
 9. Kształtowanie umiejętności społecznych, wdrażanie do przestrzegania zasad i norm warunkujących zgodną i bezkonfliktową zabawę i pracę w grupie.
 10. Najmłodszych grupach czas przeznaczony na odpoczynek i relaksację.

W godzinach popołudniowych realizujemy:

 1. Zabawy na świeżym powietrzu.
 2. Zabawy ruchowe i zajęcia sportowe.
 3. Zabawy swobodne dzieci (plastyczne, konstrukcyjne, tematyczne, gry edukacyjne).
 4. Czytanie książek.
 5. Praca indywidualna z dzieckiem mająca na celu rozwijanie uzdolnień i indywidualnych predyspozycji jak również niwelowanie trudności podopiecznych.
Facebook
YouTube

Zgodnie z ustawą informujemy, że strona wykorzystuje pliki cookies, które ulepszają korzystanie z naszej strony - czytaj więcej...

Akceptuję, nie pokazuj więcej.