Strona korzysta z plików cookies. Klikając przycisk "Akceptuję, nie pokazuj więcej", wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych, w tym profilowanie w celu personalizacji treści marketingowych. Szczegóły na naszej stronie Polityka Prywatności. Administratorem danych będzie Międzynarodowe Przedszkole Niepubliczne BRITANNICA z siedzibą w Olsztynie ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 23.

Akceptuję, nie pokazuj więcej.

Grupy anglojęzyczne

Dołącz do nas

Język angielski
z Native Speakerem

Dołącz do nas

ZABAWY LOGOPEDYCZNE

Brak komentarzy

Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju  mowy dziecka – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka, jak i usuwać wszelkie nieprawidłowości. Zajęcia logopedyczne obejmują zarówno profilaktykę (zajęcia grupowe) oraz terapię logopedyczną (zajęcia  indywidualne). Grupowa forma zajęć z profilaktyki logopedycznej jest dla dzieci swobodną  i bezstresową formą zabawy – pracy. Dodatkowo stanowi ona bardzo ważny wstęp do ewentualnej pracy indywidualnej. Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.
Warunkiem rozpoczęcia i prawidłowego przebiegu terapii logopedycznej w każdym zaburzeniu mowy jest właściwa diagnoza, która obejmuje między innymi: badanie rozumienia mowy, badanie mówienia, badanie sprawności aparatu artykulacyjnego, orientacyjne badanie słuchu. Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie (logopeda pracuje z jednym dzieckiem).
Podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu prowadzone są ćwiczenia, które  mają na celu:
–  kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
–  usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),
–  kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
–  rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – to zdolność precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy )
–  wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
–  rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
–  rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
–  uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
–  kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka.

 

Facebook
YouTube