Kształcenie specjalne i WWR

Przedszkole w Olsztynie z Kształceniem Specjalnym
Nasze przedszkola zapewniają pełną opiekę dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności

Otaczamy troskliwą opieką Małych Podopiecznych ze specjalnymi potrzebami – tych wymagających Kształcenia Specjalnego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Jeśli Twoje dziecko potrzebuje wsparcia – wybierz nasze placówki w Olsztynie.

Cały proces terapii WWR i Kształcenia Specjalnego w przedszkolu

Nie musisz dowozić dziecka do innej placówki na zajęcia z logopedą, psychologiem czy na terapię integracji sensorycznej. Nasze przedszkola realizują pełen program terapii zgodnie z wymaganiami zapisanymi w przepisach prawa.

Twoje dziecko jest u nas pod opieką doświadczonych specjalistów

Na miejscu nad Małymi Podopiecznymi czuwają eksperci. Dbamy o sprostanie wszystkim potrzebom dzieci ze specjalnymi wymaganiami. Czuwają nad nimi:

Zapewniamy indywidualny plan pracy z każdym Małym Podopiecznym

Rozumiemy, że każde dziecko ze specjalnymi potrzebami jest wyjątkowe. Dlatego zawsze opracowujemy indywidualny program pracy. Powstaje on na podstawie zaleceń specjalistów, w porozumieniu z rodzicami. Wierzymy, że ścisła współpraca między naszym zespołem a rodzicem to gwarancja szczęśliwego rozwoju każdego Małego Podopiecznego.

Tworzymy przyjazną, radosną atmosferę i bezpieczną przestrzeń do rozwoju

Nasi Mali Podopieczni nieustannie są pod opieką tych samych, dobrze sobie znanych terapeutów. Otaczają ich troskliwą opieką na co dzień, dlatego szybko wypracowują zaufanie i zażyłą relację. Dzięki temu terapia przynosi lepsze efekty – Małym Podopiecznym łatwiej przezwyciężyć lęk i wstyd oraz otworzyć się na nowe wyzwania.
Dbamy też o przyjazną, pełną szacunku i tolerancji atmosferę – taką, która służy całej przedszkolnej społeczności.


Chcesz się dowiedzieć więcej o naszej ofercie dla Małych Podopiecznych ze specjalnymi potrzebami? Skontaktuj się z naszymi placówkami!

Skontaktuj się!